Plovilo + smještaj

Ovo je usluga koja objedinjuje dvije usluge, najam plovila i uslugu smještaj u za to odabranim destinacijama, prostornosti, kvalitete i obima sadržaja.

Usluga koja korisniku osigurava sigurnost noćenja, konfor i ugodnost smještaja, ali i mogućnost provedbe samostalnog ili uz pomoć skipera dnevnih odlazaka na more. Ovo su personalizirani izleti, svaki dan.

Korisniku ova cjelovita usluga pruža daleko više mogućnosti od svake pojedinačne zasebne.

Ova usluga se organizira prema zahtjevima korisnika.