1. Kome je namjenjena usluga iznajmljivanja plovila?

2. Najam / Charter

3. Vrijeme trajanja najma.

4. Vrijeme preuzimanja i povrata plovila.

5. Sa ili bez skipera?

6. Podsjetnik za osobu koja će upravljati plovilom - plan plovidbe

7. Pogodnosti ponude


1. Kome je namjenjena usluga iznajmljivanja plovila?

Ova usluga podrazumjeva posjedovanje plovila za cijelo vrijeme trajanja najma bez ograničenja, a u skladu sa Općim uvjetima poslovanja.

Najam plovila može biti za:

 • razonodu / odmor; sa ili bez noćenja, sa ili bez skipera i
 • ostale namjene, na primjer: poslovne, edukativne i slično.

Kad se plovilo iznajmljuje za razonodu / odmor, za predpostaviti je da su to:

 • Osobe koje žele provesti vrijeme i biti cjelodnevno bliski sa svojom obitelji ili sa prijateljima.
 • Osobe koje vole prirodu, koji prirodu poštivaju i koji se prirodi  prilagođavaju.
 • Osobe koje vole privatnost.

2. Najam / Charter

Najam plovila podrazumjeva najam bez noćenja pri čemu plovilo koje je namjenjeno - registrirano za pružanje usluge  noćenja, mora biti vračeno u sumrak istog dana u baznu luku.

Charter je usluga najma sa noćenjem.

3. Vrijeme trajanja najma.

Najam plovila može biti jednodnevan, višednevan, tjedan ili neki drugi predhodno dogovoreni vremenski termin.

Plovilo se može iznajmiti i na način da korisniku koji ima riješen boravak na kopnu, plovilo uvijek bude dostupno i pripremljeno za isplovljavanje u bilo koje vrijeme za cijelo vrijeme trajanja boravka. U takvom slučaju mi se brinemo da svaki slijedeći dan ili povratak, plovilo bude spreman za plovidbu u pogledu napunjenosti spremnika pogonskog goriva, pitke vode i slično.

4. Vrijeme preuzimanja i povrata plovila.

Kod dnevnog najma plovila, preuzimanje plovila je od 800  ÷ 900 h, a povratak od 1730 do 1800 .

Kod tjednog iznajmljivanja početni dan je subota od 1400 h, a povratak je subota do 1000 .

Moguće su i iznimke, ali se predhodno moraju dogovoriti, a pojedine i zasebno ugovoriti.

5. Sa ili bez skipera?

Najam / Charter plovila je bez skipera osim ako to nije izrijekom navedeno kao jedina opcija.

Usluge transfera i personaliziranih izleta su uvijek sa skiperom.

Ako Vam skiper nije smetnja na plovilu, uvijek je poželjno barem za prvi najam plovila angažirati i skipera.

Skiper se uvijek može unajmiti.

Sa skiperom putnici imaju bezbrižnost plovidbe, sigurnost plovidbe, sigurno sidrenje jer on zna sve uvale i za svaki vjetar i stanje mora zna gdje je najsigurnije, sa njim čuvanje plovila je sigurno te se korisnik može posvetiti kupanju, obilasku znamenitosti i prirode, mirno objedovati i slično. Skiper će se brinuti i da prema vašim željama dođete do najboljih mikrolokacija za kupanje, ronjenje, objedovanje i slično.

Najam / Charter plovila može ugovoriti samo osoba koja ima odgovarajuću plovidbenu dozvolu, a time i određeno predznanje iz nautike. Predznanje o plovilima, plovidbi, sidrenju, pristajanju i privezivanju za obalu ili druge plovne objekte, izradi osnovnih pomorskih čvorova, navigaciji, pravilima izbjegavanja sudara na moru, pravilnoj uporabi svjetlosne signalizacije na plovilu, meteorologiji na dijelu trase kojom se planira ploviti i slično.

6. Podsjetnik za osobu koja će upravljati plovilom - plan plovidbe

Ovlaštena osoba koja će upravljati plovilom mora u skladu sa svojim plovidbenim željama - destinacijama, tehničkim karakteristikama plovila i meteorološkim uvjetima planirati plovidbu.

Ovo se ne smije omalovažavati. Na moru nema "usputne" benzinske stanice, trgovačkog centra, liječnika, ... .

Plan plovidbe mora imati i alternativna rješenja u slučaju nepredviđenih događaja kao što su:

 • meteorološki uvjeti,
 • spoznaja da je predhodno planirano sidrište zauzeto i slično.

Osnovni plan plovidbe uključuje:

 • predvidljivu trasu plovidbe sa destinacijama
 • sigurne mikrolokacije u slučaju potrebe za izvanrednim sidrenjem ili noćenjem
 • plovidbu uskladiti sa destinacijama na kojima se mogu napuniti spremnik pogonskog goriva, spremnik pitke vode ali i kupiti namirnice koje se nepredviđeno požele i slično
 • osiguranje potrebne količine hrane i pića u ovisnosti o planiranim destinacijama, planom noćenja, dostupnim restoranima i trgovinama
 • osiguranje potrebne količine lijekova propisanih od liječnika, te lijekova i drugim pomagala protiv mućnine ili za slučaj uboda morskih organizama, uboda insekata, opekotina i slično. Ne zaboraviti pincetu i iglicu za vađenje trna.
 • popis potrebne odjeće i obuće prilagođene:
  • boravku na brodu,
  • ulazku u more (neophodno kod sidrenja u valama i dodatnog priveza za obalu, jer obala može biti sa oštrim kamenjem i morskim organizmima sa bodljama)
  • izlasku na obalu radi razgledavanja, objeda, kupovine i slično.

  Prilikom odabira brodice voditi računa da su pojedine brodice više ili manje prilagođene dužem neprekidnom boravku izvan matične luke.

  7. Pogodnosti ponude

  Generalni plan plovidbe možemo i mi predložiti, ali on je ipak personalizirani i uveliko ovisi o navikama i sklonostima osoba na plovidbi. Svakako ćemo biti počašćeni da nam ga date na uvid ako želite da vam iznesemo svoje prijedloge i sugestije.

  Za cijelo vrijeme trajanja najma možete nas uvijek nazvati i dobiti dodatne informacije.

  Posebna pogodnost je za sve one koji odluče da noćenje provedu u marinama ili u uvalama sa sidrenim plutačama koncesionara, jer će im se po povratku refundirati trošak veza. Za ovu pogodnost potrebno je predočiti dokaz plaćanja.

  Cijena:
  usluge najma / chartera ovisi o odabiru plovila, terminu iznajmljivanja, broju dana, dodatnim uslugama i opremi, najmu skipera, potrebi transfera i slično.